Kemahiran Maklumat: Teori & Amalan

RM40.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi, maklumat tercipta sepanjang masa dan boleh diperoleh dengan kuantiti yang banyak dari segenap penjuru dunia pada bila-bila masa. Walaupun pengetahuan dan maklumat berlipat ganda, masa untuk mengesan, memperoleh, dan memproses maklumat yang betul-betul menepati kehendak adalah terhad. Dalam keadaan sedemikian, tidak dinafikan individu sebenarnya menghadapi pelbagai kesulitan mengesan, memilih, dan menggunakannya secara berkesan untuk menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat.

Era maklumat pada masa kini menfokuskan kepada masyarakat yang bermaklumat. Masyarakat yang bermaklumat mampu untuk menguasai kehidupan, dapat mengendalikan maklumat dengan bijaksana, dan mereka sendiri mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kemampuan untuk mengumpul, memproses, mencari, mencapai, dan mengagihkan maklumat merupakan satu cabaran dalam mengurus maklumat. Walaupun begitu, ledakan maklumat semata-mata tidak menjamin individu menjadi seseorang yang bermaklumat jika tidak mempunyai strategi menyimpannya dalam minda. Proses mengingat maklumat harus diiringi dengan kefahaman, analisis, dan sintesis.

Buku ini menghuraikan program kemahiran maklumat yang mengintegrasi komponen kemahiran yang berkaitan dengan proses kognitif manusia seperti kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, dan lateral yang membolehkan individu mengenal pasti keperluan maklumat, memformulasi persoalan berdasarkan keperluan maklumat, menjana strategi pencarian, mengakses, menilai, mengguna, dan mengorganisasi maklumat serta menyampaikan maklumat

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index