Kematian dan Pengurusan Jenazah

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memuatkan pandangan ulama mengenai pengendalian urusan jenazah. Mayat mangsa kemalangan yang berupa cebisan daging dan yang bercampur aduk di antara mayat orang Islam dan mayat bukan Islam yang sukar dikenal pasti, dijelaskan cara pengurusannya. Masalah pesakit yang mengalami mati otak yang menggunakan alat bantuan penafasan sering menjadi persoalan di kalangan masyarakat Islam pada hari ini. Mereka ingin mendapatkan penjelasan daripada segi syarak sama ada menanggalkan peralatan tersebut dikira melakukan jenayah membunuh atau sebaliknya.

Buku ini juga menyingkap masalah pembedahan mayat untuk tujuan penyiasatan dan pembelajaran. Perbincangan mengenai pemindahan anggota mayat kepada orang yang masih hidup dari semasa ke semasa terus menarik perhatian umum. Ada pendapat yang menyokong dan tidak kurang yang menentang telah dikemukakan dari pelbagai pihak. Bagi umat Islam mereka memerlukan suatu penyelesaian yang tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Perbincangan mengenai jenazah tidak membantutkan hasrat masyarakat untuk berkembang maju, sebaliknya memberikan nilai yang amat bermakna kepada kemajuan.

Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat pelajar dan mereka yang terlibat dalam bidang perubatan, bahagian perundangan dan mereka yang terlibat secara langsung dengan kerja pengendalian mayat.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.