Konsep Kosmologi

RM6.00

Category: Tag:

Description

Buku Konsep Kosmologi merupakan teks perkuliahan yang digunakan oleh pensyarah dalam pengajaran yang meliputi pelajar muslim dan non muslim. Antara kandungan yang dibincangkan dalam buku ini ialah konsep kosmologi Barat, kosmologi Yunani, kosmologi Islam. Turut dibincangkan tentang peranan Pencipta dalam kosmologi, kehidupan beretika dalam kosmologi, dan keseimbangan kosmos. Buku ini turut menyentuh tentang hubungan manusia dengan alam metafizik seperti manusia dan alam akhirat dan konsep Syurga dan Neraka. Buku ini merupakan rujukan tambahan yang boleh membantu pelajar khususnya yang mengambil kursus umum universiti.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.