Laser Prinsip Penjanaan

RM50.00

Category: Tag:

Description

Secara ringkas buku ini membincangkan prinsip dan penjanaan laser. Sifat-asas optik seperti serapan, pantulan serakan, biasan dan teori Einstein adalah dasar yang digunakan dalam penjanaan ini. Buku ini turut menjelaskan konsep suap balik dan pergandaan cahaya yang digunakan untuk mengamplifikasikan cahaya. Selain daripada itu, alat pertama yang mendemonstrasikan idea Einstein iaitu Maser turut dibincangkan. Penggunaan bahan tak linear dapat menjana laser harmonik dan jenis pensuisan yang berbeza-beza. Penggantian bahan laser sama ada pepejal, cecair dan gas akhirnya mewujudkan pelbagai jenis laser yang berlainan. Secara am, buku ini merangkumi semua aspek janaan laser dari peringkat awal penciptaan hingga ke tahap yang terkini. Kandungan buku ini dapat memberi jawapan kepada mereka yang ingin mengenali dan mengetahui apa itu laser dan bagaimana laser dapat dijanakan. Buku ini sesuai sebagai teks dan rujukan bagi peringkat pengajian tinggi dan sebagai bahan bacaan umum untuk menambah ilmu.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.