Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer, Ed. 2

RM50.00

Category: Tag:

Description

Author : Khairul Anwar Hanafiah
ISBN : 9835204039

Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer merupakan buku rujukan asas yang memberi kefahaman tentang penyediaan lukisan kejuruteraan menggunakan komputer kepada pelajar, pengajar, juruteknik dan jurutera. Sehubungan dengan itu, penekanan asas penyediaan lukisan berkomputer dijelaskan dengan bantuan rajah dan langkah yang diperincikan supaya kefahaman penyediaan lukisan kejuruteraan dapat dihasilkan. Penekanan kepada tajuk asas lukisan kejuruteraan, iaitu Lukisan Geometri, Ortografik, isometrik dan Lukisan mesin dijelaskan penghasilannya dengan bantuan perisian AutoCAD. Di samping asas kepada kefahaman penyediaan lukisan, kaedah penyediaan lanjutan lukisan kejuruteraan dengan berbantukan kaedah pemodelan 3D diberikan dengan jelas supaya kerja penyediaan lukisan kejuruteraan yang rumit boleh diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan panduan di peringkat sekolah, institusi kemahiran dan universiti dalam memberi bimbingan dan langkah penyediaan lukisan berdasarkan kepada standard.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.