Microsoft SQL Server 2000: Teori dan Amali

RM29.00

Category: Tag:

Description

Microsoft SQL Server 2000 merupakan salah satu penyelesaian Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) yang digunakan secara meluas oleh kebanyakan organisasi pada masa kini. Buku ini ditulis untuk kegunaan para pelajar yang mengambil mata pelajaran pangkalan data dengan mengandaikan bahawa mereka telah mempunyai pengetahuan dalam SPPD. Justeru itu, buku ini akan memberi pendedahan kepada pembaca untuk membina satu sistem pangkalan data secara teori dan juga amali.

Buku ini sesuai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar dan juga pembaca yang berminat untuk membangunkan satu sistem pangkalan data menggunakan Microsoft SQL Server 2000.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.