Operasi Pelengkapan Telaga

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku Operasi Pelengkapan Telaga ini mengandungi sebanyak lima bab. Bab pertama menjelaskan tentang persediaan awal yang perlu dilakukan oleh seseorang jurutera pelengkapan sebaik sahaja menerima arahan ke pelantar. Turut diperincikan ialah kerja mereka bentuk susunan perkakas subpermukaan sesebuah telaga. Ditunjukkan beberapa contoh pengiraan serta permasalahan yang lazim dihadapi oleh seseorang jurutera pelengkapan. Buku ini juga memerihalkan dan membincangkan operasi talian dawai padu serta kaitannya dengan operasi pelengkapan telaga. Akhir sekali, buku ini menjelaskan tugas terakhir jurutera pelengkapan dalam menyediakan laporan pelengkapan telaga. Operasi Pelengkapan Telaga sesuai dibaca oleh pelajar yang mengkhusus dalam jurusan kejuruteraan petroleum, para profesional dalam industri petroleum, dan orang ramai yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pelengkapan telaga. Penampilan beberapa ilustrasi yang menarik, masalah operasi, dan contoh pengiraan dapat membantu meningkatkan lagi kefahaman pembaca.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.