Organisasi Maklumat

RM34.00

Category: Tag:

Description

Organisasi maklumat bermula sebaik sahaja manusia mencipta bahasa dan menggunakannya bagi membolehkan maklumat disebarkan daripada seseorang kepada yang lain. Buku ini memberi penerangan menyeluruh mengenai bidang organisasi maklumat dengan memberi penekanan kepada maklumat atau pengetahuan yang telah pun direkod. Memandangkan maklumat boleh direkod dalam pelbagai jenis media, seseorang yang ingin memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengorganisasi maklumat perlu mengetahui jenis, kegunaan dan keperluan untuk mengorganisasinya. Proses mengorganisasi sumber maklumat tidak lengkap jika tidak mengelaskannya. Menurut proses pengelasan, setiap bahan diberi satu nombor unik untuk menentukan lokasinya di rak. Buku ini turut mengenal pasti prinsip utama dan amalan berhubung dengan mendeskripsikan sumber maklumat. Prinsip asas klasifikasi terutamanya bagaimana mengkategori sumber maklumat mengikut bidang pengetahuan dan subjek khusus turut dibincangkan. Aspek lain seperti proses pengindeksan automatik dan pengorganisasian fail juga dihuraikan. Beberapa cadangan untuk memperbaiki sistem dalam talian turut dikemukakan. Antaranya aspek reka bentuk sistem sebagai penghubung rekod metadata untuk pakej maklumat yang ada dalam satu-satu domain.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.