Panduan Umum Keselamatan Makmal dan Bengkel Universiti

RM50.00

Category: Tag:

Description

Aspek keselamatan sentiasa menjadi agenda utama pihak pengurusan dan pentadbiran universiti terutama pada peringkat pengurusan makmal dan bengkel universiti. Peraturan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan pekerjaan di makmal dan bengkel perlu diberi perhatian serius dan perlu dipatuhi bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemalangan ketika bekerja. Aktiviti pengajaran, pembelajaran, dan penyelidikan yang dilaksanakan di makmal dan bengkel boleh mendatangkan hazad dan risiko sekiranya aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan diabaikan. Justeru itu, buku Panduan Umum Keselamatan Makmal dan Bengkel Universiti ini diterbitkan untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat dalam kalangan warga UTM dan orang luar yang menggunakan fasiliti UTM.

Buku ini mengandungi tujuh bab yang mencakupi aspek umum keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal dan bengkel termasuk langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. Kandungan buku disusun secara rapi supaya pembaca mudah mencari, memahami, dan menghayati maklumat keselamatan yang diperlukannya. Buku ini juga sesuai dijadikan panduan dan rujukan kepada institusi pengajian lain yang melibatkan makmal dan bengkel, misalnya sekolah, politeknik, serta pusat-pusat latihan seperti kolej kemahiran tinggi MARA, institut kemahiran MARA, dan Giat MARA.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index