Pembuatan Tersepadu Komputer: dari konsep menjadi kenyataan

RM40.00

Category: Tag:

Description

Pembuatan Tersepadu Komputer (CIM) diiktiraf sebagai satu strategi persaingan utama bagi industri melangkah ke era milenium ketiga dan buku ini mengumpulkan aspeknya yang pelbagai ke dalam satu teks yang menyeluruh.

Direka bentuk untuk menyepadukan fungsi perniagaan, kejuruteraan, pembuatan dan pengurusan sesebuah syarikat, CIM membolehkan kakitangan beroperasi dengan lebih cepat dan berkesan dengan menguruskan data dan maklumat penting yang dikendalikan. Pengarang memanfaatkan pengalaman luasnya dalam bidang akademik dan industri untuk menghasilkan suatu subjek penulisan yang:

menyediakan liputan yang padat dan berautoriti mengenai semua aspek CIM.
menawarkan kefahaman jelas mengenai konsep pembuatan dan pengurusan moden.
menyertakan kajian kes bagi menjelaskan pelaksanaan pensepaduan yang praktikal.
meliputi semua isu mengenai data, komunikasi dan rangkaian yang berkaitan.
menganalisis perkembangan terkini teknologi CIM dan mengenal pasti trend dan perkembangan masa depan.
Pembuatan Tersepadu Komputer: dari konsep menjadi kenyataan ialah sebuah buku teks yang mudah difahami serta penting bagi penuntut sarjana muda Kejuruteraan Mekanikal, Pembuatan dan Industri. Buku ini juga satu sumber bernilai bagi penuntut lepasan ijazah dan pengamal profesional.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.