Pendidikan Dan Pembangunan Keluarga Cemerlang

RM25.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengandungi perbincangan umum yang menyentuh pelbagai isu pendidikan dan pembangunan keluarga cemerlang daripada perspektif Islam dari peringkat kanak-kanak sehingga mencapai usia warga emas. Perbahasan utama buku ini melibatkan kepada pembangunan keperibadian insan soleh yang berteraskan kepada akhlak terhadap Allah s.w.t dan adab kehidupan Rasulullah s.a.w. Kedua-dua aspek ini merupakan asas pembentukan individu dinamik yang menjadi pencetus kepada pembentukan keluarga yang bahagia dan harmoni kerana mereka memainkan peranan sebagai anak, ibu dan bapa yang cemerlang. Tidak dinafikan wanita merupakan penyumbang utama kepada kecemerlangan sesebuah keluarga. Justeru, huraian yang lebih mendalam melalui garapan al-Quran dan hadis diutarakan bagi memberi panduan wanita khususnya kepada wanita profesional untuk berperanan sebagai ibu yang cemerlang sekalipun mereka berkerjaya. Buku ini sesuai dijadikan sebagai rujukan dan panduan oleh pelajar, pensyarah, penceramah, bakal suami dan isteri, bakal ibu dan bapa, ibu bapa, pembuat dasar serta pembaca umum dalam usaha melahirkan sebuah keluarga yang harmoni, bahagia dan cemerlang.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.