Pengaturcaraan Berstruktur Menggunakan C++

RM45.00

Category: Tag:

Description

C++ ialah bahasa pengaturcaraan yang agak popular dan digunakan dalam pelbagai perkakasan dan platform sistem pengoperasian. Justeru, buku ini ditulis untuk tujuan pengenalan kepada aktiviti penyelesaian masalah menggunakan pengaturcaraan berstruktur melalui bahasa pengaturcaraan C++. Setiap penerangan konsep pengaturcaraan dalam buku ini disertai dengan contoh atur cara untuk memudahkan pemahaman pembaca. Pada akhir setiap bab pula disertakan soalan latihan untuk menguji kefahaman pembaca.
Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pengaturcara yang baru mempelajari teknik penyelesaian masalah dan bahasa pengaturcaraan C++ serta sebagai buku teks dan rujukan untuk pengajaran dan pembelajaran kursus teknik penyelesaian masalah dan pengaturcaraan berstuktur di sekolah, kolej, dan universiti.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.