Pengenalan Pengaturcaraan LISP

RM28.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi pendedahan awal tentang paradigma pengaturcaraan berfungsi kepada pelajar. Pengaturcaraan kepintaran buatan diperkenal dengan menggunakan Bahasa Pengaturcaraan LISP. Kandungan buku ini juga merangkumi contoh-contoh atur cara bagi membantu para pembaca memahami dan memulakan tugas pengaturcaraan dengan mudah. Buku Pengenalan Pengaturcaraan LISP mengandungi 10 bab, iaitu Pengenalan Kepintaran Buatan, Konsep dan Fungsi Asas, Senarai, LISP sebagai Bahasa Pengaturcaraan Berfungsi, Struktur Kawalan, Pembinaan Struktur Data, Gaya Pengaturcaraan, Input dan Output, Pengulangan, dan Pengaturcaraan Lanjutan. Buku ini sesuai sebagai rujukan pelajar di institusi pendidikan tinggi dan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran pensyarah serta pembaca yang berminat dan ingin mempelajari Bahasa Pengaturcaraan LISP.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.