Pengenalan Pengaturcaraan LISP

RM28.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi pendedahan awal tentang paradigma pengaturcaraan berfungsi kepada pelajar. Pengaturcaraan kepintaran buatan diperkenal dengan menggunakan Bahasa Pengaturcaraan LISP. Kandungan buku ini juga merangkumi contoh-contoh atur cara bagi membantu para pembaca memahami dan memulakan tugas pengaturcaraan dengan mudah. Buku Pengenalan Pengaturcaraan LISP mengandungi 10 bab, iaitu Pengenalan Kepintaran Buatan, Konsep dan Fungsi Asas, Senarai, LISP sebagai Bahasa Pengaturcaraan Berfungsi, Struktur Kawalan, Pembinaan Struktur Data, Gaya Pengaturcaraan, Input dan Output, Pengulangan, dan Pengaturcaraan Lanjutan. Buku ini sesuai sebagai rujukan pelajar di institusi pendidikan tinggi dan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran pensyarah serta pembaca yang berminat dan ingin mempelajari Bahasa Pengaturcaraan LISP.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index