Pengenalan Sistem Kejuruteraan Kawalan

RM30.00

Category: Tag:

Description

Kejuruteraan kawalan adalah elemen asas yang utama dalam bidang teknologi terutamanya bagi bidang teknologi elektrik. Pengenalan Kejuruteraan Kawalan menerangkan secara asas elemen-elemen penting dalam sistem kejuruteraan kawalan. Sifat-sifat gelung buka dan gelung tertutup, Jelmaan Laplace, dan Permodelan Matematik diterangkan secara terperinci sebagai asas pembelajaran sistem kawalan yang lebih mendalam. Beberapa contoh permasalahan dan penyelesaian dimuatkan dalam buku ini bagi mengukuhkan teori yang dibincangkan. Buku ini sesuai sebagai rujukan untuk pelajar jurusan teknologi sama ada di peringkat sarjana muda, diploma mahupun sijil serta jurutera dan juruteknik yang terlibat dalam bidang Kejuruteraan Kawalan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.