Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh Siri 2

RM37.00

Category: Tag:

Description

Buku Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh mengandungi tiga siri, iaitu Siri I: Hukum Syarak, Siri II: Sumber Hukum Syarak, dan Siri III: Kaedah Penetapan & Perundangan Hukum Syarak.

Siri II: Sumber Hukum Syarak yang mengandungi 12 bab ini membincangkan sumber yang menjadi pegangan ulama dalam menetapkan hukum syarak ke atas sesuatu perkara. Sebanyak 11 sumber hukum syarak, iaitu empat sumber yang disepakati dan tujuh sumber yang berbeza pandangan ulama mengenainya dimuatkan dalam siri ini.

Hukum fiqh pada awal perkembangannya adalah dalam bentuk hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sumber hukum tersebut ialah al-Quran dan hadis. Pada zaman sahabat terdapat tiga sumber hukum fiqh, iaitu al-Quran, sunah, dan ijtihad para sahabat.

Semakin hari kawasan pemerintahan Islam semakin bertambah luas. Umat Islam mula berhadapan dengan perkara yang tidak mereka duga sebelum ini. Hal ini memaksa para mujtahid terus mengkaji. Perkembangan ini menjadikan bidang perundangan hukum fiqh semakin bertambah luas. Pada tahap perkembangan ini, hukum fiqh terdiri daripada tiga kumpulan, iaitu (i) hukum Allah dan Rasul-Nya, (ii) fatwa sahabat, dan (iii) fatwa para mujtahid. Sumber bagi hukum ini ialah al-Quran, sunah, ijtihad sahabat, dan ijtihad ulama mujtahid

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index