Penyelewengan Ajaran Qadiani

RM30.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Ajaran Qadiani banyak disandarkan kepada dakwaan palsu yang dibuat oleh pengasasnya Mirza Ghulam Ahmad. Semua dakwaan Mirza nyata menyalahi metodologi ilmu Islam. Ulama-ulama Islam telah menyelar Mirza dengan fatwa ajaran ini terkeluar dari akidah Islamiah dan para pengikutnya merupakan mereka yang telah terpesong dari Islam. Di Malaysia, Qadiani dikenali sebagai Jemaat Ahmadiyah Malaysia yang berpusat di Baitussalam, Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selangor. Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan telah menfatwakan ajaran yang dibawa oleh Jemaat Ahmadiyah ini terkeluar daripada akidah Islam, namun Jemaat ini masih lagi aktif. Ini kerana Jemaat Ahmadiyah berpendapat, mereka bebas menjalankan aktiviti keagamaan mereka sebagaimana yang tercatat dalam perlembagaan negara. Dengan mengetengahkan sejarah kelahiran, perkembangan, faktor penerimaan masyarakat, doktrin pegangan Jemaat Ahmadiyah serta pandangan Islam terhadapnya, maka diharapkan buku ini dapat dijadikan panduan oleh masyarakat, dan sekaligus mampu menjawab persoalan berkaitan dengan ajaran Jemaat Ahmadiyah yang diajukan oleh masyarakat awam.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.