Penyelewengan Ajaran Qadiani

RM30.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Ajaran Qadiani banyak disandarkan kepada dakwaan palsu yang dibuat oleh pengasasnya Mirza Ghulam Ahmad. Semua dakwaan Mirza nyata menyalahi metodologi ilmu Islam. Ulama-ulama Islam telah menyelar Mirza dengan fatwa ajaran ini terkeluar dari akidah Islamiah dan para pengikutnya merupakan mereka yang telah terpesong dari Islam. Di Malaysia, Qadiani dikenali sebagai Jemaat Ahmadiyah Malaysia yang berpusat di Baitussalam, Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selangor. Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan telah menfatwakan ajaran yang dibawa oleh Jemaat Ahmadiyah ini terkeluar daripada akidah Islam, namun Jemaat ini masih lagi aktif. Ini kerana Jemaat Ahmadiyah berpendapat, mereka bebas menjalankan aktiviti keagamaan mereka sebagaimana yang tercatat dalam perlembagaan negara. Dengan mengetengahkan sejarah kelahiran, perkembangan, faktor penerimaan masyarakat, doktrin pegangan Jemaat Ahmadiyah serta pandangan Islam terhadapnya, maka diharapkan buku ini dapat dijadikan panduan oleh masyarakat, dan sekaligus mampu menjawab persoalan berkaitan dengan ajaran Jemaat Ahmadiyah yang diajukan oleh masyarakat awam.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index