Penyelidikan Pendidikan

RM26.00

Category: Tag:

Description

Penyelidikan proses yang dilakukan manusia untuk menerangkan fenomena yang berlaku disekitaran mereka. Pendidikan pula adalah satu aktiviti yang melibatkan perubahan tingkah laku manusia. Disebabkan perlakuan manusia itu sukar diramal, maka penyelidikan pendidikan itu memerlukan satu pendekatan yang dapat membantu manusia membuat penerangan tanpa ralat ketara. Buku ini cuba menerangkan melalui susunatur dan pendekatan yang mudah, tetapi saintifik tentang tatacara menjalankan penyelidikan untuk para penyelidik yang serius atau secara sambilan. Buku ini amat sesuai untuk para pelajar Institusi Pendidikan Tinggi di peringkat Ijazah Pertama atau Ijazah Lanjutan dalam bidang Sains Sosial terutama dalam bidang Pendidikan.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index