Penyelidikan Pendidikan

RM26.00

Category: Tag:

Description

Penyelidikan proses yang dilakukan manusia untuk menerangkan fenomena yang berlaku disekitaran mereka. Pendidikan pula adalah satu aktiviti yang melibatkan perubahan tingkah laku manusia. Disebabkan perlakuan manusia itu sukar diramal, maka penyelidikan pendidikan itu memerlukan satu pendekatan yang dapat membantu manusia membuat penerangan tanpa ralat ketara. Buku ini cuba menerangkan melalui susunatur dan pendekatan yang mudah, tetapi saintifik tentang tatacara menjalankan penyelidikan untuk para penyelidik yang serius atau secara sambilan. Buku ini amat sesuai untuk para pelajar Institusi Pendidikan Tinggi di peringkat Ijazah Pertama atau Ijazah Lanjutan dalam bidang Sains Sosial terutama dalam bidang Pendidikan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.