Perspektif Baharu Dalam Pengkaedahan Pendidikan Akidah di Malaysia

RM55.00

Category: Tag:

Description

Perspektif Baharu dalam Pengkaedahan Pendidikan Akidah di Malaysia berkisar tentang peranan akidah terhadap penghayatan akhlak para pelajar. Akidah menurut perspektif Islam diibaratkan tunjang bagi sepohon pokok. Kuat tunjangnya, maka kuatlah pokok itu. Begitu juga halnya dengan seorang Muslim, apabila akidahnya mantap, maka mantaplah keperibadiannya sehingga mampu menjadi seorang Mukmin yang bertakwa, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Kekuatan akidah juga menjadikan seorang Muslim itu kental dan dinamik dalam mencapai kejayaan sehingga layak dijadikan suri teladan kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, kelemahan akidah menghilangkan keindahan Islam yang terjelma dalam diri umatnya melalui pelbagai bentuk seperti pelaksanaan ibadah, dan pencitraan akhlak. Oleh itu, penghasilan buku ini adalah relevan dengan keperluan umat Islam bagi menyoroti peranan Pendidikan Islam yang menjadikan akidah sebagai teras dalam membangunkan penghayatan akhlak para pelajar, dan seterusnya umat Islam.
Buku ini diharap dapat menjadi rujukan utama, khususnya kepada warga pendidik dan penyelidik yang terlibat dalam pembentukan kurikulum Pendidikan Islam serta para pelajar yang ingin memahami peranan akidah dalam pembentukan keperibadian akhlak umat Islam.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.