Psikologi Kognitif

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memfokuskan persepsi pemikiran ingatan manusia secara teori dan konsep. Antara konsep yang dibincangkan ialah skemata – idea yang menggambarkan rangka kerja mental untuk pemahaman; pembentukan ingatan – pandangan yang menyatakan bahawa pengetahuan adalah direka oleh individu apabila mereka menghadapi situasi baru, dan tahap memproses, iaitu tanggapan bahawa ingatan adalah keluaran sampingan daripada proses maklumat yang diterima. Justeru, buku ini ditulis dengan teliti agar dapat memberi kesan yang membina kepada pembaca khususnya daripada aspek penguasaan terhadap kebolehan kognitif. Secara umumnya, buku ini mengandungi 14 bab. Antara perkara yang dibincangkan ialah pengenalan psikologi kognitif, teori-teori kognitif, teori kognitif fleksibiliti, otak dan minda, pengamatan, kecerdasan, gaya kognisi, dunia sosial dalam perkembangan kognisi, ingatan, penumpuan, emosi dan perkembangannya, pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan pendekatan kognitif. Selain memberi penekanan kepada aspek kognitif, buku ini juga membincangkan gabungan kepakaran psikologi dan kaunseling secara komprehensif agar dapat memberi impak yang lebih berkesan kepada pembaca. Sehubungan itu, buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat sama ada para pelajar di peringkat pengajian tinggi, guru, ibu bapa dan sesiapa jua yang berminat untuk membangunkan diri.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.