Reka cipta & Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti

Category: Tag:

Description

Reka Cipta & Inovasi dalam Perspektif Kreativiti ialah sebuah karya yang memaparkan mauduk reka cipta daripada perspektif ilmiah. Buku ini memerihalkan konsep, teori dan praktis kreativiti, iaitu dalamkonteks penjana idea, reka cipta dan penghasilan produk kreatif. Setakat ini tiada buku yang seumpamanya di pasaran memerihalkan tentang tema yang berkaitan tentang konsep, teori, teknik berfikir kreatif dan fungsi pemikiran kreatif. Ini berlaku kerana disiplin kreativiti masih baru dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Walaupun kreativiti itu sendiri telah lama digunakan dalam kehidupan seharian.Namun ia masih belum dihadam secara ilmiah. Buku ini mengandungi enam bab dan setiap satu daripadanya digarap bertali-temati di antara satu sama lain. Bab 1 (Kreativiti dan Reka Cipta). Bab 2 (Perkembangan Reka Cipta); Bab 3 (Pereka Cipta dan Reka Cipta); Bab 4 (Reka Cipta Pada Era Inovasi); Bab 5 (Hadiah Nobel dan Kreativiti Saintifik) dan Bab 6 (Negara Kreatif dan Inovatif).

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.