Sains Bahan

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memperkenalkan kepada pembaca asas kepada Sains Bahan dan Kejuruteraan dengan memberi penekanan kepada ikatan di antara atom, dan kecacatan dalam logam. Selain itu buku ini juga menyediakan asas mekanisme resapan, proses pemejalan logam, rajah keseimbangan fasa, dan proses rawatan haba. Buku ini juga memperkenalkan kepada pembaca pelbagai kelas bahan termasuklah logam, seramik, polimer, dan komposit serta struktur asasnya. Melalui pembacaan ini, pembaca boleh menggunakan pengetahuan mengenai ikatan di antara atom dan struktur hablur untuk meramal kelakuan fisikal dan kelakuan mekanikal bahan dan proses kegagalan logam. Pembaca juga boleh menggunakan prinsip rajah fasa dan rawatan haba untuk memperbaiki sifat mekanikal bahan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.