Sistem Pencegahan Kebakaran

RM35.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membincangkan aspek kebakaran dan puncanya, pemasangan dan operasi beberapa sistem lazim serta tentang senggaraan sistem pencegahan kebakaran. Sistem pencegahan kebakaran yang dibincangkan ini adalah selaras dengan kehendak akta dan peraturan yang dipraktikkan di Malaysia, di samping merujuk kepada garis panduan yang diguna pakai oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia. Beberapa piawaian antarabangsa dan kaedah praktik juga disentuh dalam buku ini. Buku ini mengandungi lapan bab yang memfokuskan tentang perlindungan dan pencegahan kebakaran; sistem pencegahan kebakaran dalam bangunan termasuklah peranan Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia; dan pemaparan maklumat tentang tiga kelengkapan pencegahan kebakaran, iaitu alat pemadam api mudah alih, pili bomba, dan kili hos; Selanjutnya, sistem penaik basah dan penaik kering, sistem pemercik automatik; sistem semburan gas karbon dioksida; dan sistem pengesanan dan penggera kebakaran; serta aspek pemeriksaan dan senggaraan semua sistem pencegahan kebakaran dalam bangunan yang lazim di Malaysia turut dibincang dan dipaparkan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.