Strategi Reka Bentuk Pembangunan Lestari

RM85.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengupas pelbagai isu alam sekitar akibat pembangunan fizikal tidak seimbang yang membawa banyak kerosakan terhadap komponen alam sekitar. Pelbagai strategi reka bentuk pembangunan lestari dihuraikan dengan tujuan untuk menangani isu atau masalah yang berpunca daripada pembangunan yang pincang. Antara strateginya adalah merancang tapak pembangunan yang lestari, mengekalkan kehijauan semula jadi, dan mereka bentuk bangunan yang sesuai dengan iklim setempat. Arkitek dan pelbagai pihak berkepentingan berperanan untuk memulihara warisan, budaya dan agama ketika merancang sesuatu pembangunan di samping memastikan warga tempatan berpeluang menjana ekonomi dan hidup dengan sejahtera.

Penyertaan governan dan pelbagai pihak berkepentingan adalah penting untuk terus menyumbang secara berkesan terhadap pembangunan fizikal yang berkualiti dan harmoni bagi menjayakan matlamat pembangunan lestari. Usaha ini selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan supaya manusia bertanggungjawab dalam menjaga hubungan dengan Penciptanya, sesama manusia, dan dengan makhluk lain.

Buku ini sesuai dijadikan rujukan oleh pelajar, penyelidik, dan golongan profesional dalam bidang reka bentuk bangunan dan pembinaan agar mereka dapat bentuk bangunan dengan persekitaran yang lebih lestari.

Halaman : 185 m/s
Berwarna penuh.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index