Wanita Cemerlang

RM20.00

Category: Tag:

Description

Kecemerlangan adalah impian setiap yang bergelar wanita walaupun penilaian terhadap kecemerlangan dilihat dari persepsi yang berbeza. Walau apapun definisi yang diberi oleh masyarakat untuk wanita cemerlang, buku ini membincangkan beberapa aspek yang perlu diberi perhatian untuk merealisasikan impian menjadi wanita cemerlang tanpa mengira status dan hierarki. Mengenal pasti ciri-ciri psikologi wanita cemerlang, halangan psikologi yang mereka hadapi serta cabaran hidup sebagai wanita moden daripada pelbagai aspek bermula dengan diri sendiri, keluarga, kerjaya sehinggalah kepada pengurusan cinta menjadi asas yang penting untuk membina kecemerlangan dan kesempurnaan.

Buku ini sesuai untuk rujukan dan bacaan umum bagi semua golongan masyarakat yang ingin memahami dan menghayati erti kecemerlangan yang sebenar.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.