This content has been archived. It may no longer be relevant

 

 Sayembara Fiksyen Sains dan Teknologi UTM-Kumpulan Utusan adalah sebuah sayembara mencari novel berteraskan fiksyen sains dan teknologi. Sayembara ini adalah kerjasama antara Penerbit UTM Press dengan Kumpulan Utusan. Sayembara ini bermula pada tahun 2009.

PEMENANG MUSIM PERTAMA

Hadiah Pertama

Amer Hmzah L. Kadir

Hadiah Kedua

Nurul Izwazi Mohd Nor

Hadiah Ketiga

Ruzaini Yahya 

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.