This content has been archived. It may no longer be relevant

Sayembara Fiksyen Sains dan Teknologi UTM-Kumpulan Utusan

Sayembara Fiksyen Sains dan Teknologi UTM-Kumpulan Utusan adalah sebuah sayembara mencari novel berteraskan fiksyen sains dan teknologi. Sayembara ini adalah kerjasama antara Penerbit UTM Press dengan Kumpulan Utusan. Sayembara ini bermula pada tahun 2009.

PEMENANG MUSIM KEDUA – 2012
** sayembara musim kedua ini tidak mempunyai pemenang pertama.

Hadiah Kedua

Sri Rahayu Mohd Yusop

Hadiah Ketiga

Amir Husaini

Hadiah Penghargaan

Ruzaini Yahya 

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.