Kawalan & Pengauditan Sistem Maklumat

RM35.00

Category: Tag:

Description

Sekitar tahun 1950–an, pemprosesan data dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin elektronik. Pada hari ini, penggunaan komputer untuk pemprosesan data digunakan secara meluas dalam kebanyakan organisasi. Penggunaan komputer untuk pemprosesan data menyebabkan integriti data dan kawalan terhadap aset dilihat sebagai suatu keperluan penting kepada organisasi. Organisasi mesti mengadakan kawalan dan pengauditan sistem maklumat kerana kos serta risiko yang terlalu tinggi perlu ditanggung oleh organisasi akibat daripada ralat, penyalahgunaan kuasa, kehilangan, pencerobohan, dan kegagalan sistem komputer. Evolusi komputer yang berlaku bermula pada awal tahun 1950–an sehingga ke hari ini menjadikan komputer boleh dimiliki dan digunakan bukan sahaja oleh organisasi yang besar tetapi juga yang bersaiz kecil. Komputer memainkan peranan yang penting dalam membantu organisasi memproses data dan pengurus dalam membuat keputusan. Kepentingan penggunaan komputer ini menyebabkan perlunya kepada kawalan yang sempurna.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.