Kepincangan Perumahan Malaysia: Adat dan Ritual Kaum Cina

RM50.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi suatu pengenalan ringkas tentang budaya kehidupan kaum Cina di Malaysia dan membuat fokus terhadap ritual serta kepercayaan berkaitan dengan penggunaan ruang dalam senibina Cina. Buku ini sesuai dihayati oleh para profesional seperti arkitek, jururancang, serta pentadbir daerah dan perbandaran bagi merangka polisi-polisi yang mengutamakan keserasian budaya di Malaysia. Selain itu, buku ini juga boleh dijadikan bahan rujukan kepada orang awam dan ahli akademik, khusus dalam bidang Sains Sosial yang ingin mengetahui tentang keunikan budaya Cina.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.