Pengantar Perundangan Islam

RM16.00

Category: Tag:

Description

Buku Pengantar Perundangan Islam ditulis dengan harapan untuk memberi gambaran ringkas tentang definisi undang-undang Islam meliputi pengertian fiqh dan syariah. Kerana itu, buku ini menghuraikan ciri-ciri keistimewaan undang-undang Islam dan perbezaan antara syariah dengan undang-undang sivil, dan asas pembinaan undang-undang Islam sejak awal penubuhannya hingga ke hari ini.

Buku ini juga membicarakan sejarah perundangan Islam di Tanah Melayu tempat terawal petapakan Islam, pelaksanaan undang-undang Melaka dan pengaruh pelaksanaannya di Nusantara. Kedudukan undang-undang Islam dalam Perlembagaan Persekutuan juga turut disentuh untuk menerangkan keadaan sebenar undang-undang Islam selepas kemerdekaan Tanah Melayu, dan sejarah ringkas penubuhan serta bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia.

Buku ini amat sesuai dimiliki oleh pelajar di institusi pengajian tinggi yang mengikuti subjek Pengantar Syariah dan Perundangan serta Tamadun Islam. Ia juga sesuai dibaca oleh setiap lapisan masyarakat terpelajar yang berminat mengenali aspek-aspek Perundangan Islam.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.