Penyeliaan Guru Dalam Pengajaran & Pembelajaran

RM35.00

Category: Tag:

Description

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan aktiviti dan proses yang terpenting yang menyumbang kepada pengisian Falsafah Pendidikan Negara bagi melahirkan insan yang seimbang dan cemerlang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Oleh itu, aktiviti dan proses P&P perlu diselia dan dipantau terutamanya oleh pentadbir sekolah agar kualiti P&P sentiasa dapat dipertingkatkan. Buku ini juga menyajikan peranan yang perlu dimainkan oleh penyelia bagi membantu guru–guru yang diselia agar menjadi guru yang benar–benar dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Untuk penyeliaan yang efektif, buku ini memaparkan beberapa huraian penting terhadap penyeliaan pengajaran guru khususnya di dalam bilik darjah yang meliputi konsep, teori, model penyeliaan pengajaran dan proses penyeliaan yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyeliaan P&P. Oleh itu, buku ini perlu dimanfaatkan bukan sahaja kepada penyelia atau pentadbir sekolah tetapi juga pihak yang akan diselia iaitu guru–guru agar kedua–dua pihak sentiasa memahami antara satu sama lain dalam rangka memartabatkan profesion perguruan di negara kita.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.